KRAJEVNE SKUPNOSTI

GRAHOVO OB BAČI
Naselja, ki jih obsega: Grahovo ob Bači, Koritnica
Površina: 14 km²
Sedež: Grahovo ob Bači 47, 5242 Grahovo ob Bači
Elektronski naslov: ks.grahovo-ob-baci@tolmin.si
Matična številka: 5021073
Davčna številka: 82641811
Transakcijski račun: 01328-6450852708 (Banka Slovenije)

Člani Sveta KS Grahovo ob Bači:
Irena ŠTENKLER(predsednik)
Dejan GATEJ
Slavica MAVER
Saša LEBAN
Matjaž AMBROŽIČ
Anita KRIŽNIČ
   
     
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg    
     

HUDAJUŽNA-OBLOKE
Naselja, ki jih obsega: Hudajužna, Obloke
Površina: 6 km²
Sedež: Hudajužna 22c, 5242 Grahovo ob Bači
Elektronski naslov: ks.hudajuzna-obloke@tolmin.si
Matična številka: 5019184
Davčna številka: 99339919
Transakcijski račun: 01328-6450852805 (Banka Slovenije)

Člani Sveta KS Hudajužna-Obloke:
Zdenko TORKAR (predsednik)
Andrej ČELIK (podpredsednik)
Blanka ZVER (tajnik, blagajnik)
Uroš MAVRAR
Leon ČERNE
   
     
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg    
     

KNEŽA
Naselja, ki jih obsega: Klavže, Kneža, Kneške Ravne, Lisec, Logaršče, Loje, Podmelec, Temljine
Površina: 37 km²
Sedež: Kneža 78, 5216 Most na Soči
Elektronski naslov: ks.kneza@tolmin.si
Matična številka: 5030773
Davčna številka: 16131185
Transakcijski račun: 01328-6450853096 (Banka Slovenije)

Člani sveta KS Kneža:
Nejc BOROVNIČAR (predsednik)
Robert HOZJAN (podpredsednik)
Andraž DOBRAVEC (tajnik)
Venko KRANJC (blagajnik)
Andrej ŠORLI
Andrej REJEC
Branko ŽELE
   
     
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg    
     

PODBRDO
Naselja, ki jih obsega: Bača pri Podbrdu, Kuk, Petrovo Brdo, Podbrdo, Porezen, Trtnik
Površina: 28 km²
Sedež: Podbrdo 73a, 5243 Podbrdo
Elektronski naslov: ks.podbrdo@tolmin.si
Matična številka: 5028078
Davčna številka: 48307157
Transakcijski račun: 01328-6450853484 (Banka Slovenije)

Člani sveta KS Podbrdo:
Tomaž ŠTENKLER (predsednik)
Jožef DAKSKOBLER (podpredsednik)
Gašper BEGUŠ (blagajnik)
Tatjana VALENTINČIČ (tajnik)
Marko ČUFER
   
     
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg    
     

RUT-GRANT
Naselja, ki jih obsega: Grant, Rut
Površina: 16 km²
Sedež: Rut 29, 5242 Grahovo ob Bači
Elektronski naslov: ks. rut-grant@tolmin.si
Matična številka: 5021090
Davčna številka: 28532023
Transakcijski račun: 01328-6450853775 (Banka Slovenije)

Člani sveta KS Rut-Grant:
Ivan KEMPERLE (predsednik)
Nikolaj BROVČ
Vesna MAVER
Mojca JURKOVIČ
Jožefa TORKAR
   
     
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg    
     

STRŽIŠČE
Naselja, ki jih obsega: Stržišče, Kal, Znojile
Površina: 13 km²
Sedež: Stržišče 28, 5242 Grahovo ob Bači
Elektronski naslov: ks.strzisce@tolmin.si
Matična številka: 5019168
Davčna številka: 72243805
Transakcijski račun: 01328-6450853969 (Banka Slovenije)

Člani sveta KS Stržišče:
Franc PETERNELJ (predsednik)
Vladimil KIKELJ (blagajnik)
Blaž BEGUŠ
Danica PAJNTAR
Darinka BEGUŠ
Vinko BEGUŠ
Marija MLAKAR
   
     
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg