KULTURNA DEDIŠČINA

KS GRAHOVO OB BAČI      
Bunker iz prve svetovne vojne Nad vasjo Grahovo ob Bači    
Korito iz prve svetovne vojne      
Prezračevalna naprava pri predoru Bukovo Koritnica Slov.železnice / Društvo Baška dediščina drustvobaskadediscina@gmail.com
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS HUDAJUŽNA OBLOKE      
Spomenik padlim in drugim žrtvam druge svetovne vojne, postavljen leta 1985 Hudajužna    
Cerkev Svetih Treh kraljev v Oblokah, 1567 Obloke Župnija Podbrdo  
Kapelica Svete Barbare, zgrajena 1907 Hudajužna Župnija Podbrdo  
Mlekarna v Oblokah Obloke    
Kašča pri hiši Obloke 2 Obloke    
Skupina treh sušilnic južno od vasi Obloke Obloke    
Sušilnica pri Mavžarju Obloke    
Sušilnica pri Tončku na Mavži Obloke    
Vojaška kasarna Hudajužna (na poti iz zgornje Hudajužne na Rowt)    
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS KNEŽA      
Farna cerkev Marijinega vnebovzetja v Podmelcu Podmelec    
Podružnična cerkev Svetega Jurija na Kneži Kneža    
Podružnična cerkev Svete Lucije na Logarščah Logaršče    
Kapela Marijinega rojstva na Temljinah Temljine    
Podružnična cerkev Svetega Petra in Pavla v Lojah Loje    
Kovačija Kogoj v Klavžah Klavže    
Vojaško pokopališče na Rutu Klavže    
Spomenik padlim borcem v Slatnah Slatne    
Riba Faronika      
Kašča na Humu Podmelec (Hum)    
Spominska plošča pisatelju Ivanu Šorliju Podmekec (Podrobi)    
Plošča na Manfredovi domačiji na Humu Podmelec(Hum)    
Spominska plošča duhovniku in dekanu Viktorju Kosu Podmelec in v Podleskovci    
Spominska plošča pisatelju Cirilu Drekonji Temljine    
Stari most čez Knešco Kneža    
Spominska plošča partizanski bolnišnici v Liscu Ob sotočju Knešce in Liščaka    
Plošča u spomin na ustanovitev Gregorčičeve brigade v Prodih Kneške Ravne    
Mlin pri Kosu Klavže (Sopatnica)    
Spomenik padlim borcem v Slatnah Logaršče    
Plošča padlemu partizanu Logaršče    
S slamo krita pajštva in kašča Kneške Ravne    
Spominska plošča Zorku Jelinčiču Kneža (Ilovica)    
Bunkerji Podmelec (Hum)    
Izvir Proščka in ob njem 15 m globoko brezno v Suhi grapi Kneške Ravne    
Liščersk most Kneška grapa    
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS PODBRDO      
Cerkev Svetega Nikolaja V starem jedru Podbrda.    
Jakova kovačija Nekaj kilometrov pred Podbrdom. Društvo Baška dediščina  
Bohinjski predor - železniški portal Podbrdo Slovesnke železnice  
Več hiš iz 19. stoletja Stari del Podbrdo - pri cerkvi.    
Jakovkna hiša - freske, muzej, turistična pisarna Podbrdo 18. Ernest Kemperle, Marjuča Volf  
Spomenik ponesrečenim pri gradnji Bohinjskega predora Pri cerkvi sv. Nikolaja    
Bohinjska proga      
Železniška postaja - razstava ob 100 obletnici (iz leta 2006) Železniška postaja Podbrdo. Tolminski muzej  
Stara mlekarna na Bači pri Podbrdu Bača pri Podbrdu Vaščani  
Rapalska meja Slatnik, Lajnar, Vrh Bače, Petrovo Brdo    
Pomnik hribovskim materam na Bači pri Podbrdu Bača pri Podbrdu Stanka Golob/Društvo Baška dediščina  
Turški križ Petrovo Brdo Marjan Nagode  
Etnološki muzej pri Martinu na Bači pri Podbrdu Bača pri Podbrdu Zgaga Cveto cveto.zgaga@gmail.com
Cerkev Svetega Lenarta na Bači pri Podbrdu Bača pri Podbrdu    
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS STRŽIŠČE      
Pranjgarjev mlin in Jakova kovačija Izliv Rautarskega potoka Društvo Baška dediščina  
Beužova klet (freske na fasadi) Stržišče    
Cerkev svetega Ožbolta Stržišče    
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg
       
KS RUT-GRANT      
Vas Grant - naselbinska dediščina Grant ZVKD Nova Gorica, KS Rut - Grant  
Vas Rut - naselbinska dediščina Rut ZVKD Nova Gorica, KS Rut - Grant  
Cerkev  Svetega Lamberta - stavbna dediščina Rut ZVKD Nova Gorica, KS Rut - Grant  
Spominsko obeležje Jožetu Makucu - memorialna dediščina Rut ZVKD Nova Gorica, KS Rut - Grant  
Šola - stavbna dediščina Rut ZVKD Nova Gorica, KS Rut - Grant  
Slovenski kozolec, toplar Rut, Grant    
Marijina kapela Grant    
Ostanki mlinov      
Ostanki skupnih hlevov na planinah      
Senik - Lajte Rut    
Kamnite terase Grant    
Bajtarska kmetija Rut    
Spomenik padlim borcem NOV Rut, Grant ZVKD Nova Gorica; KS Rut - Grant  
Ostanki fresk na hišah Rut    
Italijanske muljatere pot na Rodico    
Italijanska galerija pod Jehlcom pot na Rodico    
Prva MHE pred 40 leti pod Robom Rut    
Sušilnica za želodce v Rutu      
Večstoletne freske v cerkvi v Rutu      
Narečna govorica Rut, Grant    
Vaška korita      
Arheološko najdišče na Trojah v Rutu (žgani grob) Rut - Na Trojah ZVKD Nova Gorica  
Rutarske ljudske pevke Rut    
       
http://baskagrapa.si/themes/baskagrapa/images/horizontalna-crta-vsebina.jpg